Historia

Uprawą pieczarek zajmujemy się od 1987 roku. Na początku nasi rodzice Agnieszka
i Mirosław Markiewicz zaczynali bardzo skromnie, zaledwie od 2 tuneli po160m²  powierzchni. Stopniowo rozmiar uprawy powiększał się i po kilku latach urósł do powierzchni 960m².
Obserwując zmiany zachodzące na europejskim rynku, w roku 2000 zapadła decyzja o budowie nowoczesnej pieczarkarni, pozwalającej na prowadzenie uprawy w pełni kontrolowanych warunkach, co miało decydujący wpływ na podwyższenie jakości.
Już w roku 2001 udało się uruchomić pierwsze 6 hal o łącznej powierzchni 2280m²,
a dwa lata później kolejne 6 hal.

Chcąc nadążyć za zmianami i postępem w branży nasze Gospodarstwo w roku 2003 zmieniło technologię i przeszło z kompostu fazy II na kompost fazy III, co miało znaczny wpływ na powiększenie wydajności obiektu.
W roku 2005 powiększyliśmy uprawę do 16 hal, a w 2007 roku do 24 hal po 380m².
Obecnie nasze Gospodarstwo to prawie 11000m²  powierzchni uprawnej, co pozwala nam wyprodukować ponad 60 ton pieczarek tygodniowo.